Quốc tế chính của Hiệp hội Quảng cáo của nước Nga

Bạn đang trên trang web Quốc tế chính của Hiệp hội Quảng cáo của nước Nga.
Hiệp hội Quảng cáo của nước Nga - là liên minh quảng cáo đầu tiên ở nước Nga, định hướng làm việc với các công ty trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, quan tâm đến người tiêu dùng Nga.
 
HhQccnN - điểm vào thị trường nước Nga của quảng cáo và tiếp thị cho các công ty ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các công ty nước ngoài khác. Hiệp hội kết hợp các nhà sản xuất các sản phẩm quảng cáo trực tiếp: quảng cáo ngoài trời, quảng cáo ở các cơ quan sản xuất, cơ quan BTL, phát thanh và đài truyền hình.
 
Hiệp hội Quảng cáo của nước Nga - đây là liên minh quảng cáo đầu tiên tại nước Nga, được thiết kế để làm việc với các công ty trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đang quan tâm đến người tiêu dùng Nga. Văn phòng của Hiệp hội được đặt tại ba thành phố của nước Nga: Mát-xcơ-va, Kha-ba-rốp và Vla-đi-vô-stốc.
 
Hiệp hội Quảng cáo của nước Nga tại thời điểm này là một thương hiệu đáng tin cho các nhà quảng cáo của nước Nga. Hiện nay Hiệp hội đang giúp các doanh nhân nước ngoài và các công ty đăng quảng cáo có hiệu quả ở Nga. Quảng cáo có hiệu quả là quảng cáo cho phép các nhà quảng cáo dự kiến ​​doanh số bán hàng!
 
Nhiệm vụ hướng quốc tế của  HhQccnN - tạo ra các điều kiện kinh tế thuận lợi cho sự hợp tác của các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc trên thị trường nước Nga. Nhờ có nhiều hoạt động của chúng tôi, quảng bá sản phẩm của các công ty nước ngoài trở nên dễ dàng hơn trên thị trường nước Nga. Mỗi năm, Hiệp hội tự xếp hạng cho các đài phát thanh, quảng cáo ngoài trời, phương tiện truyền thông và các cơ quan quảng cáo.
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc đề nghị vấn đề gì, xin vui lòng liên hệ qua bưu điện hoặc số điện thoại của chúng tôi được liệt kê trên trang liên hệ.
 

Why RMAA Group?

Guided by our entrepreneurial spirit, since 2008 we have been helping international brands to conquer the Russian Market. With expertise across all digital, broadcast and media domains, RMAA Group succeeds by helping build our client's businesses, and brands in Russia. We are team of talented characters who understand and love Russia.

Newsletters

Clients Testimonials

I would recommend RMAA`s White Papers about B2B marketing to anyone currently doing marketing in Russia or thinking about entering the market. It provides very good details on the cultural nuances and channel effectiveness that are important to anyone marketing in Russia.

Since 2011 we have been working with RMAA Group. We tell other business owners in China, if you want advertising and marketing in Russia  that’s done right, and a truly dedicated team of professionals, you need to work with RMAA Group.